دل نشکستیم

ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم

دل نشکستیم

ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم


گل نرگس
۱۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۶:۵۴ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظر
دل نشکستیم
گل نرگس
۱۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۲۷ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳ نظر